Dadfulness

Om Jonas

Hej och vad kul att du är inne på Dadfulness. Kanske är du nyfiken på vad som händer här och hur detta initiativ kan bidra till något värdefullt för dig. Jag har höga förhoppningar att du kommer göra det.

För mig är värderingar som genuinitet, autenticitet, förlåtelse och acceptans otroligt viktiga och närvarande i mitt liv. Jag behöver öva och praktisera dessa i mitt privatliv och arbetsliv dagligen. Under veckorna håller jag oftast i utbildningar som stöttar chefer och medarbetare att skapa engagerade och hållbara arbetsplatser för sig själva och andra. Jag har forskat om inre motivation och utforskat hur medvetenheten kring detta påverkar oss i arbetet. En fantastisk kunskap och visdom jag tar med mig i alla sammanhang. Mår vi bra som individ så prestera vi bra helt enkelt.

Jag är även utbildad sorgebearbetningshandledare samt coach och har de senaste åren specialiserat mig på utvecklingstrauman och komplexa trauman. Jag ser ett otroligt värde och läkning att förstå hur sorg och trauman från vår historia påverkar hur jag mår och agerar idag som pappa samt hur vi kan läka dessa.

Min vision är att tillsammans med dig skapa sammanhang där vi som pappor och individer ges tid och trygghet att vara precis som vi är. En plats att få upptäcka sig själv samt att växa i sin unika takt och form. När det finns, upplever jag att vi både känner mening och djup glädje inom oss själva.

Allt gott din väg //Jonas