Dadfulness

Papparetreat ONLINE

Vårt onlineretreat är för dig som vill uppleva en längre utvecklingsresa som även möjliggör en direkt integrering av upplevelsen då vi faktiskt är mitt i vardagen när vi går retreaten. Detta upplever vi är styrkan med digitala retreats. Istället för att vi lämnar våra rutiner och liv för en retreathelg så har vi chans att under en tremånadersperiod fördjupa oss i meningsfulla ämnen och även ta med våra vardagliga saker och utmaningar till en trygg gemenskap samt samvaro med andra pappor.

Att få vara förälder är underbart men kan också innebära utmaningar och tuffa prövningar för oss som individer. Att vilja vara en närvarande förälder, partner och medmännisk är för oss naturligt, men vi behöver också ta hand om oss själva för att må bra och orka.
 
Ett onlineretreat ger den möjligheten. Under tre månader fördjupar vi oss i ämnen och upplevelser som berör och är viktiga för oss som pappor. Delningscirklar, workshops med övningar som syftar att förstärka och läka. Här får du möjlighet att fördjupa relationen till dig själv och till andra pappor. Förutsättningar ges att bygga en gemenskap med andra som stärks över tid. Tillsammans skapar vi stämningen och samvaron, får återhämtning och möjlighet att uppleva stunder av glädje, sårbarhet och meningsfullhet.

Vårt onlineretreat vilar på tre byggstenar vars mål är att stötta och utveckla en hållbar pappa och trygg gemenskap. Vi kommer att utforska dessa och flera perspektiv under retreatets gång.

Första byggstenen är vår grund och här utforskar och fördjupar vi relationen till våra inre drivkrafter, våra personliga värderingar och vårt autentiska uttryck.

Andra byggstenen bejakar våra unika gåvor, styrkor och utmaningar vi har som man och pappa. Här kommer vi även fördjupa oss kring bl.a utvecklingstrauman samt sorgebearbetning och hur det påverkar oss idag.

Tredje byggstenen växer ur dom andra två. Här låter vi våra autentiska sidor tillsammans med våra unika styrkor och bagage riktas mot ett större syfte i vårt liv. Du kommer bjudas in att konkret utforska hur du vill bidra till din omvärld för att du ska känna en djupare meningsfullhet i dig själv, till andra och världen.


Datumen för onlineretreatet är:
28 februari kl 19-21
14 mars kl 19-21
28 mars kl 19-21
11 april kl 19-21
25 april kl 19-21
9 maj kl 19-21
14 maj avslutning kl 19-21

Anmälan görs till: [email protected]

Pris 1 500 kr

Retreatet kommer hållas via Zoom.

Varmt välkommen!

/Jonas, Linus, Jon

Klicka här för att anmäla dig